Seçen, Ak Parti Milletvekili Menekşe’nin Babasının Cenazesine Katıldı

Nevşehir Belediyespor, Trabzon’dan Lider Dönüyor

Başkan Seçen, 2018 Yılının Son Meclis Toplantısına Başkanlık Yaptı

Temizletilmeyen Bacalar Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi Nedeni

Nevşehir Belediyesi, Kar Mücadelesine Devam Ediyor

Kapadokya, Travel İzmir Turizm Fuarının En Gözdesi Oldu

Nevşehir Heyeti, Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u Ziyaret Etti

Nevşehir Heyeti, Milli Eğitim Bakanı Selçuk'u Ziyaret Etti

T . C .

NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediye Meclisi

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Gündem: 64

           

            5393 sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi gereğince 2019 – 2020 - 2021 Mali Yıllarına ait Bütçenin incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliğiyle karar verildi.

           

Gündem: 65

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Karasoku Mahallesi Atatürk Bulvarı No:32 de bulunan 748 m² kapalı alanlı yerin 637 m² kısmı, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e Maddesi gereğince 10 yıl süre ile kiraya verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 

Gündem: 66

 

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Bekdik Mahallesi Kaldırım Mevkii 17.K pafta, 2087 ada, 3 parselde bulunan 472 m² arsanın 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e Maddesi gereğince satışının yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

 

Gündem: 67

 

İlimiz 15 Temmuz Mahallesi 3218 ada, 1 nolu parsel şehrimiz imar planında teknik alt yapı alanı olduğu alanın kuzeyine ilave trafo tesisi yapılmak istenildiği tespit edilmiş olup, söz konusu talep doğrultusunda imar plan değişikliği yapılıp, yapılmaması ile ilgili konunun incelenmek üzere İmar Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

 

Gündem: 68

 

İlimiz Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 2104 ada 1 nolu parsel Şehrimiz İmar Planında İlkokul Alanına isabet etmekte olup Belediyemize ait 33/2400 hissenin İl Özel İdaresine 2942 Sayılı Kanunun 30. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre satış veya devrinin yapılmasına, işlemlerin Belediye Encümenince yürütülmesine oybirliğiyle karar verildi.

Gündem: 69

 

06.05.2016 tarih ve 34 sayılı belediye meclis kararıyla onaylanan imar planımızın değişen yönetmeliklere göre revize edilmesi ve yetersiz kalan kısımlara ilave imar planı yapılmasıyla ilgili İlave ve Revizyon İmar planı tamamlanmış olup, hazırlanan İlave ve Revizyon İmar planının incelenmek üzere İmar Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

 

Mehmet Ali TANRIVER                 Fatma GEDİK                        Zübeyde KIRATLI

Meclis Birinci Bşk. Vek.                    Meclis Katibi                               Meclis Katibi

Nöbetçi Eczaneler

  • Gül Eczanesi
    (0384) 212 0034
    20 Temmuz Mah. Demir Hafız Cad. No.112

  • H. Temizöz Eczanesi
    (0384) 215 0500
    2000 Evler Mah. 4. Cad. No3-4