Cumhurbaşkanlığı Strateji Ve Bütçe Başkanı Ağbal : “Yarınlarımız Bugünden Daha İyi Olacak”

Silivrispor: 2 Nevşehir Belediyespor: 0

Başkan Seçen, İçişleri Bakanı Soylu'nun Nevşehir Mitingine Katıldı

Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü Kardeşler, Başkan Seçen'i Ziyaret Etti

Başkan Seçen, Veda Ziyaretlerine Esnaflardan Başladı

Nevşehir Belediyesi, Şehrin Yeşil Alan Ağını Artırıyor

Yollarda Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

TESK Başkanı Palandöken, Nevşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanlığını Ziyaret Etti

 

     T . C .

         NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                                                                                                                                            Belediye Meclisi                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                        

Toplantı Dönemi               : 2019/Ocak                                                                                           

Toplantı Tarihi             : 04.01.2019

Olağan Toplantı  Sayısı  : 1

Olağan Birleşim            : 1

Oturum                        : -

 

Gündem: 1           

Belediye Meclis Üyesi Mustafa Aydın, Denetim Komisyonu üye seçimi için Meclis Üyelerinden Fatih Güneş, Zafer Çekiç ve Zübeyde Kıratlı’yı teklif ederek Komisyonun 4 kişiden oluşmasını önerdi.

Yapılan müzakereler ve  işaretle  oylamalar sonucuna göre;           

Komisyon üye sayısının 4 olarak belirlenmesine ve siyasi parti gruplarının Meclisteki üye sayıları Meclis üye tam sayısına oranlanmak suretiyle 3 üyenin AK Parti, 1 üyenin MHP siyasi grubundan seçilmesine oy birliğiyle ile karar  verildi.                         

Meclis Üyesi Şevket Cengiz İyilikbilen Denetim Komisyonu’na Milliyetçi Hareket Partisi’nden Alpaslan Can’ı önerdi.

Yapılan müzakereler ve  gizli oylama  sonucuna göre; 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince, “ Belediye Meclisi her Ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için  kendi üyeleri arasından gizli oyla Fatih Güneş (23 oy),  Zafer Çekiç (23 oy), Zübeyde Kıratlı (23 oy) ve Alpaslan Can ( 23 oy) alarak 2019 yılı Denetim Komisyonu  Üyesi seçilmişlerdir.

Gündem: 2

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49.Maddesi 3.fıkrası gereği , kadro karşılığı Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel  olarak çalışacak, boş kadrolar için; Yerel Yönetimler sözleşmeli personel ücret tavanları konulu genelgede geçen tavan ücretlerinin yüzdelikleri ve ek ödeme oranları;

Unvan

Net Ücret Tavanının Yüzdelik Oranı

Ek Ödeme Oranı

Avukat

%100

130

Mimar, Peyzaj Mimarı, Mühendis

%91

130

Arkeolog

%100

100

Grafiker

%100

85

Eğitmen

%100

85

Tekniker

%92

85

Hemşire

%90

90

Teknisyen

%93

85

 

Yukarıda belirtilen tabloda verilmiş olup, 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündem: 3

Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Belediyemiz Zabıta veya İtfaiye’ de fiilen çalışan Müdür ve Personeline maktuen ödenen fazla mesainin aylık brüt: 381,00 TL olarak ödenmesine, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olmasına oybirliğiyle  karar verildi. 

Gündem: 4

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesine istinaden Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin esaslar çerçevesinde Kadro Değişikliğine istinaden tanzim edilen ekli listedeki Boş Kadro Değişikliği Cetveline oy birliğiyle karar verildi.

Gündem: 5

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04.01.2019 tarih ve 15 sayılı yazısına istinaden 02.11.2018 tarih ve 73/3 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan İlave Revizyon İmar Planına göre ekteki ücretlerin belirlenmesi ile ilgili konunun incelenmek üzere Gelir Tarife Komisyonuna havalesine oy birliğiyle karar verildi.

Gündem: 6

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün bila tarih ve E.9449 sayılı yazılar ile Nazmi Özçelik’e ait parsellerde kamu yararı kararı alınabilmesi için belediye meclisince karar alınması gerektiği bildirilmiştir. Söz konusu talep doğrultusunda imar planı yapılıp, yapılmaması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün müzekkeresi okundu.

Yapılan müzakereler ve işaretle oylama sonucuna göre;

Söz konusu Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak imar planının uygun olduğu, Akaryakıt ve Servis İstasyonu olarak ilgili kurum tarafından kamu yararı kararı alınması ile birlikte jeolojik-jeoteknik etüt raporu, imar planı ve ilgili eklerinin tamamlanarak tekrar meclise getirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Gündem: 7

Bosna Hersek’in Hadzici/Haciçi kentine dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla davetli olarak 10.12.2018 tarih ve 2018/533 sayılı encümen kararı ile Belediye Başkanı Atilla Seçen görevlendirilmiş olup, gidiş-geliş (yol+yevmiye) harcırahlarının Belediyemiz bütçesinden karşılanması hususu İçişleri Bakanlığı’nın 2005/62 sayılı yurtdışı ilişkilerle ilgili genelgesine istinaden Belediye Meclisi’nin bilgisine sunulmuştur.

 

 

 

Nöbetçi Eczaneler

  • Kübra Eczanesi
    (0384) 212 2666
    Eski Sanayi Mah. No:10/B

  • Göreme Eczanesi
    (0384) 215-0535
    2000 EVLER MAH. TOKİ İŞ MERKEZİ KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN CAD. NO: 6/Z13

Kardeş Şehirlerimiz