Lale Caddesi’ndeki Üstyapı Çalışmalarında Görev Alan Belediye Personelini Ziyaret Eden Arı’ya Vatandaşlardan Teşekkür
Başkan Rasim Arı Esnaf Ziyaretlerinde Bulundu
Başkan Arı Belediye Çalışma Alanlarını Gezdi
Nevşehir Belediyespor’un Maçlarını Oynayacağı Gazi Stadı’nda İnceleme
Belediyemizin Sosyal Medya Takipçileri İçin Başlattığı Kitap Kampanyasına Büyük İlgi
Nevşehir Belediyesi Teknik Hizmet Birimleri İçin Yeni Hizmet Binası
Dekan Prof. Dr. Öcal’dan Belediye Başkanı Arı’ya Ziyaret

   

     T . C .

         NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

          Belediye Meclisi

Gündem: 20

Yapılan  gizli oy ve açık tasnif sonucuna  göre ; 

Birinci Meclis Başkanı   :       Ersan Erkut                24 oy                                                            

İkinci Meclis Başkanı    :       Bektaş Demir              24  oy  alarak ilk 2 yıl için görev yapmak üzere  seçilmişlerdir.

Yapılan  gizli oy ve açık tasnif sonucuna  göre ; 

Asıl Meclis Katipleri  Furkan Türker  23 oy
   Özge İğdeci Esen  23 oy
Yedek Meclis Katipleri  Abdurrahman Gündüz   23 oy 
   Nafiz Dirikoç  23 oy

 alarak ilk 2 yıl için görev yapmak üzere  seçilmişlerdir.

Gündem: 21

Yapılan  gizli oy ve açık tasnif sonucuna  göre ; 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. maddesi gereğince Belediye Encümen Üyeliği’ne  Ersan Erkut 23 oy, Esat Özaltın 22 oy  ve Bektaş Demir 22 oy alarak bir yıllığına görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Gündem: 22

 Yapılan müzakereler ve  işaretle oylama   sonucuna göre;      

Komisyonların 4 er kişiden oluşmasına oybirliğiyle karar verildi. Üye seçimine geçildi. Buna göre ;

İMAR KOMİSYONU

 1. ERSAN ERKUT
 2. ESAT ÖZALTIN
 3. BEKTAŞ DEMİR
 4. ÜNAL KALFAOĞLU

PLAN VE BÜTÇE KOMISYONU

 1. TUĞRAN PASLANMAZ
 2. BEKTAŞ DEMİR
 3. SALIH TÜRKÇÜ
 4. SELÇUK TEKELİ

GELİR VE TARIFE KOMİSYONU

 1. AHMET DOLAŞMAZ
 2. HAMZA KÖYBAŞI
 3. MUSTAFA GÜRCAN EZİLMEZ
 4. HASAN DAĞASLAN. 

EĞITIM KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU

 1. ABDURRAHMAN GÜNDÜZ
 2. HÜSEYIN DALDİKEN
 3. HÜSEYIN ÇAKIR
 4. ADNAN DOĞU

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMISYONU

 1. MEHMET SAVRAN
 2. NAZMİYE CERAN
 3. AHMET AĞIR
 4. ÖZER HASAN DURU

ENGELLİLER KOMİSYONU

 1. AYŞE BİLGİÇ
 2. HÜSEYİN DALDİKEN
 3. ESMA MUTLU
 4. GÜRBÜZ PINARBAŞI

KADIN - ERKEK EŞİTLİĞİ KOMİSYONU

 1. NURAY ŞENTÜRK
 2. ERHAN KARTAL
 3. ÖZGE İĞDECİ ESEN
 4. TÜLAY CEVİZ

1 yıllığına seçilmelerine oy birliğiyle karar  verildi.

Yapılan müzakereler ve işaretle oylama sonucuna göre;

Turizm ve Şehircilik Komisyonu kurulmasına, Nafiz Dirikoç, Esat Özaltın, Tuğran Paslanmaz ve Coşkun Kırtıl’ın bir yıllığına görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Yapılan müzakereler ve işaretle oylama sonucuna göre;

Çevre Sağlık Komisyonu isminin Çevre Sağlık ve Spor Komisyonu olarak değiştirilmesine oy çokluğuyla karar verildi.

Gündem: 23

Yapılan  gizli oy ve açık tasnif sonucuna  göre ;

   ASIL ÜYE       YEDEK ÜYE  
  1      ERSAN ERKUT    29 OY    1      SALİH TÜRKÇÜ      28 OY 
  2  ESAT ÖZALTIN        29 OY   2  MUSTAFA GÜRCAN EZİLMEZ    28 OY
  3  AHMET DOLAŞMAZ    29 OY   3  HÜSEYİN ÇAKIR    28 OY
  4  TUĞRAN PASLANMAZ                29 OY      
  5  BEKTAŞ DEMİR  29 OY      
  6  ÜNAL KALFAOĞLU          24 OY      

alarak “Kapadokya İl Özel İdareleri ve Belediyeler Birliği” meclisinde Başkanlığımızı temsil etmek üzere seçilmişlerdir.

Gündem: 24

  Yapılan  gizli oy ve açık tasnif sonucuna  göre ;

   ASIL ÜYE      YEDEK ÜYE  
  1    MEHMET SAVRAN  23 oy    1    HÜSEYİN DALDİKEN   21 oy 
  2   ABDURRAHMAN GÜNDÜZ   22 oy      

alarak “Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliği” meclisinde Başkanlığımızı temsil etmek üzere seçilmişlerdir.

 Gündem: 25

Yapılan  gizli oy ve açık tasnif sonucuna  göre ; 

   ASIL ÜYE      YEDEK ÜYE  
  1    ABDURRAHMAN GÜNDÜZ   22 OY    1    FURKAN TÜRKER   22 OY 

alarak “Tarihi Kentler Birliği” meclisinde Başkanlığımızı temsil etmek üzere seçilmişlerdir.

Gündem: 26

Yapılan  gizli oy ve açık tasnif sonucuna  göre ; 

   ASIL ÜYE      YEDEK ÜYE  
  1    FURKAN TÜRKER  21 OY    1    YAŞAR USALAN   23 OY 
  2  AHMET AĞIR  20 OY      

alarak “Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği” meclisinde Başkanlığımızı temsil etmek üzere seçilmişlerdir.

 Gündem: 27

            Yapılan müzakereler ve işaretle oylama sonucuna göre;

            5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20’inci Maddesi’nin 5’inci fıkrasına istinaden meclis toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Gündem: 28

            Yapılan müzakereler ve işaretle oylama sonucuna göre;

            5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 64. Maddesi gereğince görüşülüp karara bağlanabilmesi için  konunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

Gündem: 29

            Yapılan müzakereler ve işaretle oylama sonucuna göre;

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesine göre hazırlanan Nevşehir Belediyesi 2018 Yılı Faaliyet Raporu yeterli bulunarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem: 30

            Yapılan müzakereler ve işaretle oylama sonucuna göre;

            İlgili mevzuat çerçevesinde; memur ve sözleşmeli personellere “Sosyal Denge Tazminatı” ödenebilmesi için yetkili sendika ile sözleşme yapılmasına, sözleşme süresinin belirlemesine ve sözleşmenin imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Gündem: 31

            Yapılan müzakereler ve işaretle oylama sonucuna göre;

            5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesi ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanan ekli Boş Kadro Değişikliği Cetvelinin kabulüne oy çokluğuyla karar verildi.

Gündem: 32

            Yapılan müzakereler ve işaretle oylama sonucuna göre;

            5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin “b” bendi gereğince, kapanan müdürlüklerdeki ödeneklerden ve yedek ödenekten; açılan müdürlük bütçelerine, kurumsal ve fonksiyonel sınıflandırmanın 1. düzeyleri arasında aktarma yapılmasına oyçokluğuyla karar verildi.

 

2019 / Nisan ayı Meclis Toplantısı’nda görüşülecek başka gündem maddesi bulunmadığından; 04 Mayıs 2019 Cumartesi günü saat 14:00’da 2019 / Mayıs ayı Meclis Toplantısı yapılmak üzere toplantıya son verildi.08 / 04 / 2019

 

 

   Rasim ARI                               Özge İĞDECİ ESEN                                   Furkan TÜRKER

Meclis Başkanı                                  Meclis Katibi                                      Meclis Katibi

 

Nöbetçi Eczaneler

 • Kübra Eczanesi
  (0384) 212 2666
  Eski Sanayi Mah. No:10/B

 • Altınoluk Eczanesi
  (0384) 212 4498
  Güzelyurt Mah. 226. Sok. No:2/7

Kardeş Şehirlerimiz

Önemli Linkler