T . C .

         NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

          Belediye Meclisi

 

2019 / Kasım ayı Meclis Toplantısı 1. birleşimini, Belediye Başkan Vekili Ersan ERKUT açtı.

Gündem: 94

1) Yapılan incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde; 03.10.2019 tarih ve 83 gündem maddesince Nevşehir Merkez Revizyon İmar Planı yapılması kararı alınmış olup, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. şehrimizde kesintisiz enerji ihtiyacını karşılamak amacı ile yapılması planlanan trafo alanları ile ilgili imar plan değişikliğinin şehrimiz imar planının bütünlüğü açısından Revizyon İmar Planı kapsamında planın onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.

2) Yapılan incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde; İlimiz Cevher Dudayev Mahallesi, 795 ada, 3 ve 15 nolu parseller Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinde ve Kapadokya Alan Yönetimi görev ve yetki alanı içerisinde kalmakta olup,  Kapadokya Alan Yönetimi tarafından onaylanacaktır. Şehrimizin tanıtımının ve turizminin gelişimine katkı sağlayacağı göz önünde bulundurularak ayrıca kurumlardan uygun görüş alınması, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uyulması şartı ile kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

Gündem: 95

1- Söz konusu 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon İmar Planının yukarda belirtilen ana kararlarla birlikte mevcut yapılaşmadaki eksikliklerin tamamlandığı, vatandaşların taleplerinin değerlendirildiği görülmüş olup, hazırlatılmış olan Revizyon İmar planı bu hali ile İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde belirtilmiş olan kurallara uyulması şartı ile kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

2- 1/1000 UİP- 17295,5   plan işlem numaralı Nevşehir İli Merkez İlçe Revizyon Nazım ve Uygulama imar planı ile ilgili İmar Komisyon Raporu okundu.

Nevşehir Cevher Dudayev Mahallesinde yoğun yapılaşmanın olması nedeniyle ticari alanlara ihtiyaç doğmuş olup, söz konusu bölgede yaşayana vatandaşların talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda ticaret aksları oluşturulması,

Güzelyurt Mahallesi Jakem Komutanlığı güneyindeki bölgede ticari alanların yetersizliği ve bölge halkının ihtiyacı doğrultusunda ticaret aksları oluşturulması,

Güzelyurt Mahallesi Dedeman Oteli kuzeyindeki bölgede yoğun yapılaşmanın olması nedeniyle yeniden düzenleme yapılarak sosyal donatı alanları artırılması,

Güzelyurt Mahallesi Jakem Komutanlığı yanındaki bölgede ticari alanların yetersizliği ve bölge halkının ihtiyacı doğrultusunda ticaret aksları oluşturulması,

Sağlık İl Müdürlüğünün ve bölge halkının talepleri üzerine Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde sağlık tesis alanı oluşturulması,

02.11.2018 tarih ve 73/3 sayılı belediye meclis kararı ile onaylanan imar planında C ibaresi getirilmiş alanların bir kısmı adadaki yapılaşma ve yapı kaliteleri dikkate alınarak 02.11.2018 tarih ve 73/3 sayılı belediye meclis kararı ile onaylanan imar planından önceki yapılaşma şartlarının uygun olduğu,

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 22.08.2019 tarih ve 34260 referans nolu yazı ile İlimiz Güzelyurt Mahallesi, 3239 ada, 1 nolu parselin güneyindeki bölgede, 22.08.2019 tarih ve 34261 referans nolu yazı ile İlimiz 15 Temmuz Mahallesi, 1816 ada, 1 nolu parselin bulunduğu bölgede, 22.08.2019 tarih ve 34262 referans nolu yazı ile İlimiz 15 Temmuz Mahallesi, 1890 ada, 15 nolu parselin kuzeyindeki bölgede Trafo Alanı olarak imar plan değişikliği taleplerinin uygun olduğu,

Nevşehir genelinde belirlenen park alanlarının yer altı otopark alanı ve park alanı olarak düzenlenmesi,

Hususlarında görüş birliğine varılmıştır.

            Belediye meclisince yapılan müzakereler ve işaretle oylama sonucuna göre;

Söz konusu 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planının yukarda belirtilen ana kararlarla birlikte mevcut yapılaşmadaki eksikliklerin tamamlandığı, vatandaşların taleplerinin değerlendirildiği görülmüş olup, hazırlatılmış olan Revizyon İmar planı bu hali ile İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde belirtilmiş olan kurallara uyulması şartı ile kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

Gündem: 96

            Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz 15 Temmuz Mahallesi K33-D-10-C-4-C pafta, 1803 ada, 2 nolu parselin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e, 15/h ve 75/d maddelerine göre bedelsiz olarak tahsisisin yapılmasına,  tahsis süresinin 25 yıl olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.

Gündem: 97

Nevşehir Belediyesi Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin Geçici Madde-1 hükmü kaldırılarak,

Ek Madde 1 "Mevcutta hususi plakalı araçlarla Toplu Taşıma ve Güzergah izin Belgesi alarak personel taşımacılığı yapan ve ihtiyaç fazlası S plakalı Toplu Taşıma izin belgeli araçları husus plakalı araçlara çevirerek personel taşımacılığı yapacaklar bu yönetmelik hakları saklı kalmak şartı ile çalışma şekli ve yapılacak işlemler Nevşehir Belediyesi Personel Servis Araçları Yönetmeliği gereğince yapılacaktır.

Bu madde gereğince personel servisi olarak çalışan araçların bulunması ve "S" plakalı Öğrenci servis araçları mevcut taşımada yetersiz kalması durumunda Toplu Taşıma izin Belgeli hususi plakalı araçlar S plakalarına çevrilerek öğrenci taşımacılığın kullanılacaktır. ihtiyaç olup olmadığını belirleme yetkisi Nevşehir Belediyesine aittir." Maddesinin eklenmesine oy birliğiyle karar verildi.

Gündem: 98

            5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine istinaden Norm Kadro ilke ve standartlarına ilişkin esaslar çerçevesinde kadro değişikliğine istinaden tanzim edilen ekli Boş Kadro Değişikliği Cetvelinin kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

Gündem: 99

            Dolu Kadro Değişiklik Cetveli ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün müzekkeresi okundu. Yapılan müzakereler ve işaretle oylama sonucuna göre;

            5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesine istinaden Norm Kadro ilke ve standartlarına ilişkin esaslar çerçevesinde kadro değişikliğine istinaden tanzim edilen ekli Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinin kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

Gündem: 100

            11-15 Kasım 2019 tarihlerinde Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı’nın 6. Dünya Kongresine katılmak üzere Belediyemizden bir heyetin Güney Afrika’nın Durban şehrine; 21-23 Kasım tarihlerinde UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi Başkanlık Divanı Toplantısı’na katılmak üzere Belediyemizden bir heyetin Kıbrıs Girne’ye görevli olarak gitmeleri ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün müzekkeresi okundu.

Yapılan müzakereler ve işaretle oylama sonucuna göre;

            11-15 Kasım 2019 tarihlerinde Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı’nın 6. Dünya Kongresi Yönetim Kurulu, Genel Kurul ve Dünya Konseyi toplantılarına katılmak üzere Belediye Başkanı Rasim ARI, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim YÜZER ve Belediye Meclis Üyesi Esat ÖZALTIN’ın Güney Afrika’nın Durban şehrine;

            21-23 Kasım tarihlerinde UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi Başkanlık Divanı Toplantısı’na katılmak üzere Belediye Başkanı Rasim ARI, Nevşehir Belediyesi

Personel A.Ş. Genel Müdürü Rasim SARI , Nevşehir Belediyesi Personel A.Ş. ve Nevşehir Belediyesi Turizm Spor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Rıza KALE, Nevşehir Belediyesi Turizm Spor A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Hasan KALCI, Belediye Meclis Üyelerinden Coşkun KIRTIL ve Belediye Personellerinden Orhun YILMAZ’ın Kıbrıs Girne’ye;

Görevli olarak gitmelerine, gidiş-geliş (yol+yevmiye) harcırahlarının ödenmesine, adlarına hizmet pasaportu çıkarılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Gündem: 101                   

            Muhtelif yurtdışı görevlendirmelerle ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün müzekkeresi okundu. Yapılan müzakereler ve işaretle oylama sonucuna göre;           

            Bosna Türkiye Kardeşlik Derneği tarafından düzenlenen ve Bosna Hersek’in Zenica Şehri'nde yapılan 8. Bosna Türkiye Kardeşlik günleri programına, Belediyemiz Fen İşleri Müdürü Ersin Erol 04.10.2019 tarih ve 431 sayılı Encümen Kararı ile görevli olarak katılmış olup; gidiş-geliş (yol+yevmiye) harcırahlarının Belediyemiz bütçesinden karşılanması;

            25.10.2019 tarih ve 467 sayılı Encümen Kararı ile Belediye Başkanı Rasim ARI ve Belediyemiz Fen İşleri Müdürü Ersin EROL’un İran’ın Başkenti Tahran’da yapılacak olan UCLG-MEWA Başkanlık Divanı Toplantısına, Akıllı Şehirler ve Kentsel Mobilite Komitesinin Başkanlık Divanı’na katılmak üzere görevlendirilmelerine karar verilmiş olup gidiş-geliş (yol+yevmiye) harcırahlarının Belediyemiz bütçesinden karşılanması; 

            Kardeş şehir ilişkileri ile ilgili temaslarda bulunmak üzere 03.10.2019 tarih ve 90 sayılı gündemde görevlendirilen kişilere ek olarak Belediye Meclis Üyelerinden Selçuk Tekeli’nin Almanya’nın Neuss Şehri'ne görevli olarak gitmesi ve gidiş-geliş (yol+yevmiye) harcırahlarının Belediyemiz bütçesinden karşılanması;             

            Hususlarına oy birliğiyle karar verildi.

Gündem: 102           

            Belediyemiz Meclisi 03/10/2019 tarih ve 78 sayılı gündem kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen 2020 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu 30/10/2019 tarihinde toplanmış olup, Belediyemizin 2020 Mali Yılı Bütçesi aşağıdaki şekilde Muhasebe tekniği açısından incelenmiştir. Buna Göre:

 

GİDER BÜTÇESİ

01-PERSONEL GİDERLERİ

49.976.000,00

02-SOSYAL GÜV.KUR.DEVLET PRİMİ

8.504.000,00

03-MAL VE HİZMET ALIMLARI

104.520.000,00

04-FAİZ GİDERLERİ

4.000.000,00

05-CARİ TRANSFERLER

2.300.000,00

06-SERMAYE GİDERLERİ

112.000.000,00

07- SERMAYE TRANSFERLERİ

700.000,00

09-YEDEK ÖDENEK

18.000.000,00

GENEL TOPLAM

300.000.000,00


 

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

11.000.000,00

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

30.000.000,00

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2.000.000,00

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

500.000,00

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

1.000.000,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

50.000.000,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

26.000.000,00

İMAR VE ŞAHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

6.200.000,00

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

7.000.000,00

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

22.500.000,00

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

70.000.000,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

5.500.000,00

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

4.850.000,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

4.000.000,00

SU VE KANALİZASYON İŞLETMESİ (ATIKSU)

800.000,00

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

550.000,00

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

4.400.000,00

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.800.000,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

9.800.000,00

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ

40.000.000,00

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.000.000,00

KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.100.000,00

TOPLAM

300.000.000,00

GELİR BÜTÇESİ

 
 

01- VERGİ GELİRLERİ

27.000.000,00

 

03-TEŞEBBÜS VE MÜLK. GELİRLERİ

30.000.000,00

 

04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

24.000.000,00

 

05- DİĞER GELİRLER

124.100.000,00

 

06- SERMAYE GELİRLERİ

45.000.000,00

 

ARA TOPLAM

250.100.000,00

 

09-RED VE İADELER(-)

-100.000,00

 

GENEL TOPLAM

250.000.000,00

 

FİNANSMAN BÜTÇESİ

 
 

01- İÇ BORÇLANMA

50.000.000,00

 

 

                  Belediye Encümeni tarafından incelenerek Meclise sunulan 2020 Mali Yılına ait

300.000.000,00.-TL Bütçe, Belediye meclisince de görüşülerek bölüm bölüm oylandı. Yapılan işaretle oylama sonucunda 2020 Mali Yılına ait Bütçe oy çokluğu ile kabul edildi. (Ünal KALFAOĞLU, Hasan DAĞASLAN, Tülay CEVİZ, Adnan DOĞU, Özer Hasan DURU ve Yaşar USALAN Çekimser, Yavuz AKKUŞ ve Gürbüz PINARBAŞI- Ret)

Gündem: 103

2020 Mali Yılı Gelir Tarifesi Komisyon Raporunun görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün müzekkeresi okundu.                                              

Yapılan müzakereler ve işaretle oylama sonucuna göre;                                                                          

            Belediyemiz 2020 Mali Yılı Gelir Tarifesi Komisyon Raporu görüşülmüş olup, 2020 Mali Yılı Gelir Tarifesinin ekteki şekli ile kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

Gündem: 104

Mülkiyeti Belediyemiz ait tapunun 2920 adanın doğusunda bulunan 4000 m2 park içerisine büfe yapılması karşılığında ve İlimiz Merkez Çat Kasabası'nda bulunan tapunun K33-D-09-D pafta, 10152 ve 10153 nolu parseller üzerinde bulunan bina ve müştemilatların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümleri gereğince 10 yıl süreyle kiraya verilip verilmemesi ile ilgili İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün müzekkeresi okundu.

Yapılan müzakereler ve işaretle oylama sonucuna göre;

            Mülkiyeti Belediyemiz ait tapunun 2920 adanın doğusunda bulunan 4000 m2 park içerisine büfe yapılması karşılığında, büfenin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümleri gereğince 10 yıl süreyle kiraya verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

            İlimiz Merkez Çat Kasabası'nda bulunan tapunun K33-D-09-D pafta, 10152 ve 10153 nolu parseller üzerinde bulunan bina ve müştemilatların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümleri gereğince 10 yıl süreyle kiraya verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Gündem: 105

İlimiz Merkez Kale ve Çevresinin; 5366 sayılı kanunun 2. Maddesi gereğince yenileme ve gelişim alanı ilan edilip edilmemesi ile ilgili Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün müzekkeresi okundu.

Yapılan müzakereler ve işaretle oylama sonucuna göre;

Sınırları belirlenerek 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilen ekte sınır krokisi ve koordinatları belirtilen bölgenin; gelişimine uygun olarak yeniden inşa ve restore edilerek, konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal donatı alanları oluşturulması, tabii afet risklerine karşı tedbirler alınması, tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılması maksadıyla 5366 sayılı kanunun 2. Maddesinde bulunan "Yenileme alanları; il özel idarelerinde il genel meclisinin ve belediyelerde belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile belirlenir. ..." hükmü gereğince, yenileme ve gelişim alanı ilan edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

İlan edilen gündem maddelerinin görüşülmesi sona erdiğinden birimlerce yazılan üç adet yeni müzekkerenin gündeme alınıp alınmaması oylamaya sunuldu. Yapılan işaretle oylama sonucunda müzekkerelerin gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündem: 106

Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ne ait Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği’nin kabulü ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün müzekkeresi okundu. Yapılan müzakereler ve işaretle oylama sonucuna göre;

            Görev tanımları yeniden düzenlenen Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ne ait Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği’nin ekteki şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

Gündem: 107

Kent Estetik Komisyonuna üye olarak Ersan ERKUT, Ahmet AĞIR, Özge İĞDECİ ESEN, Ahmet AĞIR ve Adnan DOĞU’nun seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

Gündem: 108

Nevşehir Belediyesi sınırları içerisinde açık alanlarda ilan ve reklam araçlarının yol açtığı görsel kirlilik, güvenlik ve bilgilendirme sorunlarını ortadan kaldırmayı, etkin bir iletişim aracı olan ilan ve reklam araçlarının kent bütününde, kentin görselliği ve estetiğine katkı sağlamak üzere kullanımını düzenlemek amacıyla hazırlanan ekteki Nevşehir Belediyesi İlan, Reklam ve Tabela Yönetmeliği’nin kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

Aralık ayı meclis toplantısının 4 Aralık Çarşamba günü saat 18:00’de yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

2019 / Kasım ayı Meclis Toplantısı’nda görüşülecek başka gündem maddesi bulunmadığından toplantıya son verildi. 01 / 11 / 2019

 

   Ersan ERKUT                            Özge İĞDECİ ESEN                      Furkan TÜRKER    

  Belediye Başkan Vekili                         Meclis Katibi                             Meclis Katibi