BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

01.11.2019 tarih ve 95/2 sayılı Belediye Meclis Kararı ile yapılmasına karar verilen 1/1000 UİP-17295,5 plan işlem numaralı Revizyon İmar Planı Belediyemiz İmar Müdürlüğü ilan panosunda 11.11.2019 tarihinden itibaren 1 ay (30 gün ) süre ile askıya çıkartılmıştır.

Tadilatı yapılan yer:

Nevşehir İli Merkez İlçe sınırları