Belediye Encümeni
Belediye Başkanı
Rasim ARI
Belediye Meclisi
Doğrudan Başkana
Bağlı Birimler
Başkan Yardımcısı
İbrahim YÜZER
Özel Kalem Müdürlüğü
(Melih KURTULUŞ)
Mali Hizmetler Müdürlüğü
(Ahmet TAŞMAZ)
Otomasyon Servisi
Emlak Servisi
Muhasebe Servisi
Su ve Kanalizasyon İşleri
Müdürlüğü (İsmet BİLGEN)
İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü (Murat ATAK)
Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Başkan Yardımcısı
Mustafa ALEVLİ
İmar ve Şehiricilik Müdürlüğü
(Mustafa SATILMIŞ)
Gelir Servisi
Bilgi İşlem Servisi

Hukuk İşleri Müdürlüğü
(Adil TAŞCI)
Çağrı Merkezi
Turkuaz Masa
Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler  Müdürlüğü
(Sevinç SESVEREN ATILGAN)
Kentli Servisi
Kentsel Dönüşüm
Müdürlüğü (Fatih SAĞCAN)
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
(Celal KORKMAZER)
Özel İnsanlar
Eğitim Merkezi
Kapem
Kadın ve Aile Hizmetleri
Müdürlüğü
(Sevinç SESVEREN ATILGAN)
Kaçem
Koordinasyon Birimi
Koordinatörlüğü
(Ersin EROL)
Gençlik Ve Spor Hizmetleri
Müdürlüğü (Yusuf KAYA)
Atık Su Servisi
İşletme ve İştirakler
Müdürlüğü (Erol ÖZTÜRK)
Su Tahakkuk Servisi
Hal Servisi
Yazı İşleri Müdürlüğü
(Nejmi DOĞAN)
Evlendirme Memurluğu
Koordinasyon Kurulu
Proje Birimi
Müzik Eğitim Merkezi
Temizlik İşleri Müdürlüğü
(Cemal GÜRSOY)

Fen İşleri Müdürlüğü
(Ersin EROL)
Elektrik-Elektronik
Servisi
Destek Hizmetleri
Müdürlüğü (Önder AKYÜZ)
Satınalma Servisi
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
(Mehmet CİNGİTAŞ)
Ağaç İşleri Servisi
Muhtarlık Müdürlüğü
(Feridun ÖZDEMİR)
İtfaiye Müdürlüğü
(Mustafa PEKER)
Zabıta Müdürlüğü
(Yaşar KARAASLAN)
Ulaşım ve Terminal
Hizmetleri
Bilgi Edinme
Afet Koordinasyon
Merkezi (AKOM)
Veteriner İşleri Müdürlüğü
(Metin BAŞBUĞ)
Mezarlıklar Servisi
Başkan Yardımcısı
Bektaş DEMİR
Başkan Yardımcısı
Ersan ERKUT