Belediye Encümeni


Doğrudan Başkana
Bağlı Birimler
Özel Kalem
Müdürlüğü
Basın Yayın Halkla
İlişkiler ServisiBelediye Başkanı
Hasan ÜNVER
Belediye Meclisi
Başkan Yardımcısı
Yusuf KAYA
Başkan Yardımcısı
Atilla SEÇEN
Başkan Yardımcısı
Oktay ŞIMARMAZ

Mali Hizmetler
Müdürlüğü
Mehmet ULUÇAY
Satınalma Servisi
Muhasebe Servisi
Gelir Servisi
Su Tahakkuk Servisi


Hukuk İşleri
Müdürlüğü
Adil TAŞÇI
Muhtarlık İşleri
Müdürlüğü
Feridun ÖZDEMİR
Temizlik İşleri
Müdürlüğü
Erkan ALTUNDAĞ
Atık Su Arıtma Tesisi
Katı Atık Depolama
Tesisi
Su ve Kanalizasyon
İşleri Müdürlüğü
Cemal GÜRSOY
Teftiş Kurulu
Müdürlüğü
Yusuf KAYA
İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü
Ahmet TAŞMAZ
Veteriner İşleri
Müdürlüğü
Metin BAŞBUĞ
Hayvan Barınağı
Mezarlıklar
Müdürlüğü
Mehmet CİNGİTAŞ
İtfaiye
Müdürlüğü
Gökhan AÇIK
Fen İşleri
Müdürlüğü
Yılmaz KOCAMAN
Elektrik-Elektronik
Servisi
Makine İşletme
Servisi
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Ali ŞENER
Etüd Proje Servisi
Kale ve Çevresi
Kentsel Dönüşüm
Merkez Kentsel
Dönüşüm
Zabıta
Müdürlüğü
Yaşar KARAARSLAN
Ulaşım ve Terminal
Hizmetleri Servisi
Bilgi Edinme
Bürosu
Afet Koordinasyon
Merkezi AKOM
Yapı Kontrol
Müdürlüğü
Fatih SAĞCAN

Yazı İşleri
Müdürlüğü
Nejmi DOĞAN
Bilgi İşlem
Müdürlüğü
H.İbrahim AKBAY


İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü
Bülent GÖNENÇ
Hal Müdürlüğü
Erol ÖZTÜRK
Kapalı Pazar Yeri
Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü
Celal KORKMAZER
Kadın Çalışmaları ve
Eğitim Merkezi
Strateji Geliştirme
Müdürlüğü
Mustafa ALEVLİ
Park ve Bahçeler
Müdürlüğü
Mehmet Can AKSOY
Ağaç İşleri Servisi


Özel İnsanlar
Eğitim Merkezi
Kapadokya Eğitim
Merkezi
Kadın Danışma
Merkezi
Kentli Servisi
Çağrı Merkezi