Belediye Encümeni
Belediye Başkanı
Atilla SEÇEN
Belediye Meclisi
Doğrudan Başkana
Bağlı Birimler
Başkan Yardımcısı
Yusuf KAYA
Başkan Yardımcısı
Oktay ŞIMARMAZ
Özel Kalem Müdürlüğü
Basın Yayın Halkla
İlişkiler Servisi
Yazı İşleri Müdürlüğü
Nejmi DOĞAN
Evlendirme Memurluğu
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Dilek SAYGILI
Satın Alma Servisi
Muhasebe Servisi
Gelir Servisi
Su Tahakkuk Servisi
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Adil TAŞCI
Su ve Kanalizasyon İşleri
Müdürlüğü
Cemal GÜRSOY
Atık Su Arıtma
Tesisi
Temizlik İşleri Müdürlüğü

Katı Atık Depolama
Tesisi
Veteriner İşleri Müdürlüğü
Metin BAŞBUĞ
Mezarlıklar Müdürlüğü
Feridun ÖZDEMİR
İtfaiye Müdürlüğü
Gökhan AÇIK
İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü
Ahmet TAŞMAZ
Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Yusuf KAYA
Zabıta Müdürlüğü
Yaşar KARAARSLAN
Ulaşım ve Terminal
Hizmetleri Servisi
Bilgi Edinme Bürosu
Afet Koordinasyon
Merkezi (AKOM)
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Mehmet Can AKSOY
Ağaç İşleri Servisi
Hal Müdürlüğü
Erol ÖZTÜRK
Kapalı Pazar Yeri
Başkan Yardımcısı
Mustafa ALEVLİ
Fen İşleri Müdürlüğü
Erdem HAMARAT
Elektrik-Elektronik
Servisi
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Ali ŞENER

Etüd Proje Servisi
Kale ve Çevresi
Kentsel Dönüşüm
Merkez Kentsel Dönüşüm
İmar ve Şehiricilik Müdürlüğü
Mustafa SATILMIŞ
Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü
Fatih SAĞCAN
Muhtarlık Müdürlüğü
Yılmaz KOCAMAN
Kültür ve Sosyal İşleri
Müdürlüğü
Celal KORKMAZER
Kadın Çalışmaları ve
Eğitim Merkezi
Engelli Hizmetleri Birimi
Millet Kıraathanesi
Bilgi İşlem Müdürlüğü
İbrahim AKBAY
Kentli Servisi
Çağrı Merkezi
Makina İkmal, Bakım ve Onarım
Müdürlüğü
Önder AKYÜZ